Квадри Кільця замовлення

Праве кільце - Еволюція (процес, деталізація, ускладнення, великі групи)

Ліве кільце - Інволюція (результат, глобальність, спрощення, малі групи)
Революція (екстраверти - квестими) Еволюція (інтроверти - деклатими) Трансформація (екстраверти - деклатими) Інволюція (інтроверти - квестими)

1-а квадра
(Альфа)

Периферійність
Індивідуалізм
Демократія
Висхідна
Анархія (хаос)
Сімейно-
пізнавальні
цінності

Шукач (ІЛЕ)

Посередник (СЕІ)

Ентузіаст (ЕСЕ)

Аналітик (ЛІІ)

інтуіт, логік, екстраверт, статик, ірраціонал, гнучко-повороткий, важкий саєнтист, діловий, інфантильний, позитивіст, квестим, стратег сенсорик, етик, інтроверт, динамік, ірраціонал, сприйнятливо-адаптивний, легкий соціал, душевний, турботливий, негативіст, деклатим, тактик етик, сенсорик, екстраверт, динамік, раціонал, лінійно-напористий, легкий соціал, пристрасний, турботливий, позитивіст, деклатим, тактик логік, інтуіт, інтроверт, статик, раціонал, врівноважено-стабільний, важкий саєнтист, холоднокровний, інфантильний, негативіст, квестим, стратег
соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація
+I -P +F -S +R -T +L +E -F +P -I -L +T -R +S
+L -S +R -T +I -P +F +S -L +T -R -I +E -F +P
творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції)
причинно-наслідкове (унікальність) діалектико-алгоритмічне (добробут) вихрове (статус) голографічне (самоцінність)

2-а квадра
(Бета)

Центральність
Колективізм
Аристократизм
Висхідна
Унітарність
Романтико-
Силові
цінності

Наставник (ЕІЕ)

Інспектор (ЛСІ)

Маршал (СЛЕ)

Лірик (ІЕІ)

етик, інтуіт, екстраверт, динамік, раціонал, лінійно-напористий, легкий гуманітарій, пристрасний, віктим, негативіст, квестим, тактик логік, сенсорик, інтроверт, статик, раціонал, врівноважено-стабільний, важкий управлінець, холоднокровний, агресор, позитивіст, деклатим, стратег сенсорик, логік, екстраверт, статик, ірраціонал, гнучко-повороткий, важкий управлінець, діловий, агресор, негативіст, деклатим, тактик інтуіт, етик, інтроверт, динамік, ірраціонал, сприйнятливо-адаптивний, легкий гуманітарій, душевний, віктим, позитивіст, квестим, стратег
соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація
+I -P +F +L -S +R -T -F +P -I +E +T -R +S -L
-T +L -S +R +F +I -P -L +T -R +S +E -F +P -I
творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції)
діалектико-алгоритмічне (унікальність) причинно-наслідкове (добробут) голографічне (статус) вихрове (самоцінність)

3-тя квадра
(Гамма)

Центральність
Індивідуалізм
Демократизм
Спадна
Федерація
Ліберально-
Прагматичні
цінності

Політик (СЕЕ)

Критик (ІЛІ)

Підприємець (ЛІЕ)

Хранитель (ЕСІ)

сенсорик, етик, екстраверт, статик, ірраціонал, гнучко-повороткий, важкий соціал, пристрасний, агресор, позитивіст, квестим, тактик інтуіт, логік, інтроверт, динамік, ірраціонал, сприйнятливо-адаптивний, легкий саєнтист, холоднокровний, віктим, негативіст, деклатим, стратег логік, інтуіт, екстраверт, динамік, раціонал, лінійно-напористий, легкий саєнтист, діловий, віктим, позитивіст, деклатим, тактик етик, сенсорик, інтроверт, статик, раціонал, врівноважено-стабільний, важкий соціал , душевний, агресор, негативіст, квестим, стратег
соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація
+F +I -P -T +L -S +R +P -I +E -F -R +S -L +T
+R -T +L -S -P +F +I +T -R +S -L -F +P -I +E
творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції)
причинно-наслідкове (статус) діалектико-алгоритмічне (самоцінність) вихрове (унікальність) голографічне (добробут)

4-а квадра
(Дельта)

Периферійність
Колективізм
Аристократизм
Спадна
Конфедерація
Гуманно-
трудові
цінності

Адміністратор (ЛСЕ)

Гуманіст (ЕІІ)

Порадник (ІЕЕ)

Майстер (СЛІ)

логік, сенсорик, екстраверт, динамік, раціонал, лінійно-напористий, легкий управлінець, діловий, турботливий, негативіст, квестим, тактик етик, інтуіт, інтроверт, статик, раціонал, врівноважено-стабільний, важкий гуманітарій, душевний, інфантильний, позитивіст, деклатим, стратег інтуіт, етик, екстраверт, статик, ірраціонал, гнучко-повороткий, важкий гуманітарій, пристрасний, інфантильний, негативіст, деклатим, стратег сенсорик, логік, інтроверт, динамік, ірраціонал, сприйнятливо-адаптивний, легкий управлінець, турботливий, позитивіст, квестим, тактик
соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація соц. місія соц. адаптація
-P +F +I +R -T +L -S -I +E -F +P +S -L +T -R
-S +R -T +L +I -P +F -R +S -L +T +P -I +E -F
творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції) творч. самоствердж. проблем. (Інфляції)
діалектико-алгоритмічне (статус) причинно-наслідкове (самоцінність) голографічне (унікальність) вихрове (добробут)